PERSONOPPLYSNINGER

1. Generelt

1.1 Denne policyen beskriver hvordan DK-TEC A/S, CVR. 16503940, samler inn og behandler personopplysninger om deg.

1.2 Personopplysningspolicyen gjelder for personopplysninger som du sender til oss eller som vi samler inn via DK-TEC A/S sin nettside: www.dk-tec.dk.

1.3 DK-TEC A/S er behandlingsansvarlig for din informasjon og all kontakt med DK-TEC må skje via informasjonen oppført i punkt 8.

 

2. Hvilke personopplysninger samler vi inn, til hvilke formål og det juridiske grunnlaget for behandlingen

2.1 Når du besøker nettstedet vårt, samler vi automatisk inn informasjon om deg og din bruk av nettstedet vårt, for eksempel hvilke søkeord du bruker på nettstedet, hvilken type nettleser du bruker, din IP-adresse, ditt kjønn og tiden du bruker og kategorier du besøker når du bruker nettstedet vårt.

2.1.1 Formålet med dataene vi samler inn er å optimalisere brukeropplevelsen din og funksjonen til nettstedet, inkludert målrettet markedsføring som re-marketing og re-targeting via Facebook og Google. Behandlingen av dine data er nødvendig for at vi skal kunne ivareta vår interesse av å kontinuerlig optimalisere nettstedets innhold og struktur.

2.1.2 I tillegg er formålet med dine data å kunne identifisere deg som kunde og å kunne levere varene du har kjøpt fra oss.

2.1.3 Det rettslige grunnlaget for behandlingen er EUs personopplysningsforordning art. 6, ledd. 1, bokstav f.

2.2 Når du kjøper en vare eller kommuniserer med oss via nettsiden, samler vi inn informasjonen du oppgir, for eksempel navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, betalingsmåte, informasjon om hvilke varer du kjøper og leveringsforespørsel, samt informasjon om din IP-adresse som bestillingen ble gjort fra.

2.2.1 Formålet er at vi kan levere varene du har bestilt og derved kunne oppfylle vår avtale med deg, herunder å kunne forvalte dine rettigheter til å returnere og annonsere varene du har kjøpt. Informasjon om dine kjøp brukes også for at vi skal kunne overholde lovkrav som bokføring og regnskap.
Ved kjøp via nettsiden vår samles IP-adressen inn med det formål å forhindre svindel.

2.2.2 Det rettslige grunnlaget for behandlingen er EUs personopplysningsforordning art. 6, ledd. 1, bokstavene b, c og f.

2.3 Når du registrerer deg for vårt nyhetsbrev, samler vi inn informasjon om e-postadressen din.

2.3.1 Formålet er å ivareta vår interesse i å kunne levere nyhetsbrev til deg.

2.3.2 Det rettslige grunnlaget for behandlingen er EUs personopplysningsforordning art. 6, ledd. 1, bokstav f.

2.4 På vår nettside har du mulighet til å aktivt melde deg på for å motta nyhetsbrev og andre tilbud via direkte markedsføring. Når du registrerer deg for vårt nyhetsbrev, vil du bli bedt om å oppgi e-postadressen din og godta å motta direkte markedsføring fra DK-TEC. Herved samler DK-TEC A/S inn informasjon om hvilken IP-adresse registreringen ble gjort fra.

2.4.1 Formålet er å ivareta vår interesse av å kunne sende nyhetsbrev og gjennomføre målrettet markedsføring.

2.4.2 Det rettslige grunnlaget for behandlingen er EUs personopplysningsforordning art. 6, ledd. 1, bokstavene b og f.

2.4.3 DU kan når som helst avslutte abonnementet på nyhetsbrevene. Dette kan du gjøre via en lenke i selve nyhetsbrevet, via din konto på nettsiden eller ved å kontakte DK-TEC A/S.

 

3. Hvor lenge dine personopplysninger lagres

3.1 Lagring av personopplysningene avhenger av formålet med personopplysningene.

3.2 Når du besøker nettstedet vårt, vil informasjonen din være tilgjengelig for bruk for re-marketing og re-targeting. Denne informasjonen slettes ikke med mindre du aktivt ber om at den slettes fra disse databasene (se imidlertid punkt 3.4 og 3.5).

3.3 Når du kjøper en vare fra DK-TEC A/S trenger vi dine personopplysninger som dokumentasjon inntil varen er betalt og levert, en eventuell angrefrist er utløpt og fristen for betaling er utløpt.

Under gjeldende avtaleforhold lagres opplysningene dine i vårt IT-system, hvoretter personopplysningene arkiveres. 

Denne informasjonen er arkivert under din brukerinformasjon og vil være synlig for deg når du logger på din personlige konto på vår nettside. Denne informasjonen forteller deg hva du tidligere har bestilt fra DK-TEC, bestillingsadressen og leveringsadressen.

3.4 Dine opplysninger om tidligere kjøp slettes fra nettbutikken når de er mer enn 5 år gamle.

Dine personopplysninger vil som utgangspunkt bli lagret av DK-TEC A/S i en periode på 5 år fra utløpet av det regnskapsåret varen tilhører, etter gjeldende regelverk. Dersom kjøpet f.eks. ble foretatt i oktober 2017 og regnskapsåret løper til og med april 2018, er vi etter gjeldende regelverk forpliktet til å lagre opplysningene inntil tidligst ut regnskapsåret 2023.

3.5 Når personopplysningene ikke lenger er relevante og vi ikke er forpliktet til å lagre dem, slettes alle personopplysninger knyttet til deg. Hvis du ikke har handlet hos DK-TEC A/S på 5 år, vil dine personopplysninger bli slettet. 

 

4. Mottakere av personopplysninger

4.1 Personopplysningene som vi samler inn om deg i forbindelse med gjennomføring av kjøp hos DK-TEC A/S eller ved besøk på nettsiden vår brukes primært til generell kundeadministrasjon. Dette inkluderer bl.a. for å oppfylle kjøpsavtalen du har inngått med DK-TEC A/S og for å sende fakturainformasjon, som i utgangspunktet ikke blir videreformidlet til en tredjepart.

4.2 Informasjon kan imidlertid overlates til eksterne forretningspartnere som behandler informasjonen på våre vegne. Vi bruker eksterne samarbeidspartnere for bl.a. teknisk drift og forbedringer av nettsiden samt målrettet markedsføring, inkludert re-marketing og re-targeting. Noen av disse samarbeidspartnerne er dataansvarlige og noen er databehandlere. Alle forretningspartnere må overholde lovkrav for behandling av personopplysninger.

4.3 To av disse databehandlerne er Google Analytics v/Google LLC. og Facebook Inc. Som er etablert i USA. Nødvendige garantier for overføring av informasjon til USA er sikret gjennom databehandlers sertifisering under EU-U.S. Privacy Shield, jfr. EUs personopplysningsforordning art. 45.

4.3.1 Kopi av Google LLCs sertifisering finner du her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

4.3.2 Kopi av Facebook Inc.s sertifisering finner du her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC

 

5. Dine rettigheter

5.1 For å skape åpenhet rundt behandlingen av denne informasjonen, må vi som behandlingsansvarlige informere deg om dine rettigheter.

5.2 Innsynsretten

5.2.1 Du har til enhver tid rett til å be om informasjon fra oss om bl.a. hvilken informasjon vi har registrert om deg, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier av personopplysninger og mottakere av informasjon kan være, samt informasjon om hvor opplysningene stammer fra.

5.2.2 Du har rett til å motta en kopi av informasjonen vi behandler om deg. Hvis du ønsker en kopi av denne informasjonen, må du sende en skriftlig forespørsel til info@dk-tec.dk. Du kan bli bedt om å dokumentere at du er den du sier du er.

5.3 Rett til korreksjon

5.3.1 Du har rett til å få uriktige personopplysninger om deg selv korrigert av oss. Dersom du blir oppmerksom på at det er feil i opplysningene vi har registrert om deg, oppfordres du til å kontakte oss skriftlig slik at opplysningene kan korrigeres.

5.3.2 Du har mulighet til selv å korrigere godkjenningen for mottak av nyhetsbrev via din innlogging på din brukerprofil på vår nettside, jf. punkt 2.4.3.

5.4 Retten til sletting

5.4.1 I visse tilfeller har du rett til å få alle eller noen av dine personopplysninger slettet av oss, for eksempel hvis du trekker tilbake samtykket ditt og vi ikke har annet rettslig grunnlag for å fortsette behandlingen. I den grad fortsatt behandling av opplysningene dine er nødvendig, for eksempel for at vi skal overholde våre juridiske forpliktelser, eller for at rettslige krav skal etableres, hevdes eller forsvares, er vi ikke forpliktet til å slette dine personopplysninger.

5.5 Retten til å begrense behandlingen til lagring

5.5.1 I visse tilfeller har du rett til å få behandlingen av dine personopplysninger begrenset til kun lagring, for eksempel hvis du mener at informasjonen vi behandler om deg er feil.

5.6 Retten til dataportabilitet

5.6.1 I visse tilfeller har du rett til å få levert personopplysninger som du selv har gitt oss i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format og du har rett til å overføre disse dataene til en annen dataansvarlig.

5.7 Rett til å protestere

5.7.1 Du har rett til når som helst å protestere mot vår behandling av dine personopplysninger med henblikk på direkte markedsføring, inkludert profileringen som utføres for å målrette vår direkte markedsføring.

5.7.2 Du har også rett til når som helst, av personlige årsaker, å komme med innsigelser mot behandling av dine personopplysninger som ikke utføres på grunnlag av våre legitime interesser, jfr. Avsnitt 2.1 og 2.3.

5.8 Retten til å trekke tilbake samtykke

5.8.1 DU har til enhver tid rett til å tilbakekalle et samtykke du har gitt oss for en gitt behandling av personopplysninger, herunder for mottak av nyhetsbrev og direkte markedsføring, jf. punkt 2.3. Hvis du ønsker å tilbakekalle samtykket ditt, kan du gjøre det automatisk på kontoen din på nettstedet vårt eller ved å kontakte DK-TEC A/S på info@dk-tec.dk.

5.9 Rett til å klage

5.9.1 Du har rett til når som helst å sende inn en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K angående vår behandling av dine personopplysninger. Klager kan bl.a sendes på e-post: dt@datatilsynet.dk eller på telefon: +45 33 19 32 00.

 

6. Sletting av personopplysninger

6.1 Informasjon som samles inn om din bruk av nettstedet vårt, jfr. Punkt 2.1 utgår etter 5 år, jf. punkt 3.

6.2 Informasjon som samles inn i forbindelse med din påmelding til vårt nyhetsbrev, slettes når ditt samtykke til nyhetsbrevet trekkes tilbake, med mindre vi har annet grunnlag for å behandle opplysningene.

6.3 Informasjon samlet inn i forbindelse med et kjøp du har gjort på vår nettside jfr. Punkt 2.2 slettes etter 5 år. Regnskapsmateriell oppbevares i 5 år til utgangen av et regnskapsår for å oppfylle regnskapslovens krav, jf. punkt 3.4.

 

7. Sikkerhet

7.1 Vi har iverksatt hensiktsmessige tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak mot at personopplysninger utilsiktet eller ulovlig blir ødelagt, tapt, endret eller forringet, samt mot at de kommer til uvedkommendes kjennskap eller misbrukes.

7.2 Kun ansatte som har et reelt behov for å få tilgang til dine personopplysninger for å utføre arbeidet sitt, har tilgang til dem.

 

8. Kontaktinformasjon

8.1 DK-TEC A/S er behandlingsansvarlig for personopplysningene som samles inn via nettsiden vår.

8.2 Hvis du har spørsmål eller bemerkninger om denne personopplysningspolicyen eller ønsker å gjøre bruk av en eller flere av dine rettigheter, kan du kontakte oss på:

DK-TEC A/S
Ærøvej 8
5800 Nyborg

Tlf. Nr.: 66 12 82 22
E-post: info@dk-tec.dk

 

9. Endringer i personopplysningspolicyen

9.1 DK-TEC A/S forbeholder seg retten til å oppdatere og endre gjeldende retningslinjer for behandling av personopplysninger. Hvis retningslinjene endres, blir datoen for 'sist oppdatert' korrigert nederst på siden. Disse retningslinjene evalueres og om nødvendig revideres en gang i året.

 

10. Versjoner

10.1 Dette er versjon 1 av DK-TEC A/S sine personlige retningslinjer

Sist oppdatert: 09/02-2023